Helping Master Competence To Be Confident While Working across Cultures

Hello,

Mijn naam is Kirtika van Hunen en ik ben een wereldburger met passie voor mens en diversiteit.

Door mijn trainingen help ik multinationale teams en managers interculturele vaardigheden onder de knie te krijgen zodat zij  in staat zijn om efficiënt en met zelf vertrouwen met andere culturen te werken.

Diversiteit in het Oosten en in het Westen

Geboren in Nepal, grootgebracht in India in een internationale omgeving. Veel gereisd en nu meer dan 26 jaar woonachtig in Nederland. Na gewerkt te hebben in diverse internationale functies in Nepal ben ik verhuisd naar Nederland. Hier werkte ik 17 jaar  als beleidsmedewerker voor de Nederlandse overheid. Ik ben nu lector bij Fontys Hogeschool en geef ‘Dutch culture and language’ aan internationale studenten. En in het kader van internationalisatie heb ik  ‘Intercultural awareness & communication’ training gegeven aan de leerkrachten.

Tijdens mijn internationale levenservaring heb ik veel geleerd over mensen en culturen en heb ervaren dat culturele verschillen bestaan. En dat cultuur is meer dan wat je ziet. Ik heb geleerd hoe ik de wereld vanuit de ogen van de diverse culturen en mensen kan zien. Waardevolle vaardigheden die jou helpen om snel contact te leggen en vertrouwen te winnen.

Het verlangen om mijn kennis en ervaring met andere te delen en hen te helpen om effectief te werken met andere culturen, heeft ertoe geleid dat ik Between2Cultures heb opgericht en een opleiding heb gevolgd om een gecertificeerde interculturele trainer te worden.

Gedreven door mijn passie voor mensen en diversiteit, gecombineerd met mijn internationale levenservaringen,  gebruik ik mijn kennis en ervaringen in mijn trainingen om mensen en bedrijven vaardigheden te leren waardoor zij op een  effectieve manier en met zelfvertrouwen kunnen werken met andere culturen.

Ik heb geleefd en gewerkt met diversiteit in het Oosten, nu leef en werk met diversiteit in het Westen.

Auteur

Als ervaringsdeskundige in het leven en werken tussen culturen heb ik een boek ‘Dutch-ess from the Himalayas’ (Engels,2016)  geschreven. Dit boek trok de  aandacht van de lokale pers.Nationale radio NPO1 heeft mij ook geïnterviewd.

Door mijn tweede boek ‘Wanneer culturen elkaar ontmoeten’ (Nederlands, 2020) geef ik de sleutel tot succesvol samenwerken met andere culturen in de handen van mijn lezers.

Trainer

Ik ben een gecertificeerd interculturele trainer (The Interchange Institute Washington DC), auteur, coach en oprichter Between2Cultures.

Door mijn trainingen help ik multinationale teams en managers vaardigheden onder de knie te krijgen die hun in staat stellen om succesvol, effectief en met zelfvertrouwen over de grenzen van culturen te werken.

 

Mijn trainingen zijn:​

Education

University of Hertfordshire England

Master of Science (MSc.)

Universiteit Twente The Netherlands

Post-Graduation​

North Bengal University India

Graduation

Organisaties die vertrouwden op Between2Culturs om hen op te leiden