Home » Missie

Missie

Is het om managers, multinationale teams en leerkrachten die werken met internationale studenten, te helpen culturele diversiteit en verschillen te begrijpen en interculturele vaardigheden onder de knie te krijgen. Dit zodat zij in staat zijn om efficiënt en met zelfvertrouwen met andere culturen te werken.

Hoe doe ik dat?

Door kwalitatief hoog waardige trainingen te verstrekken in een kort tijdsbestek.  De trainingen zijn gebaseerd op het door mijzelf ontwikkeld 4x i model, gecombineerd met op onderzoek gebaseerde theorie én mijn 40 jaar ervaring in het leven en werken met diversiteit in het Oosten en in het Westen. Organisaties en medewerkers leren competenties die ze meteen in het praktijk kunnen gebruiken. Een deel van de training is altijd op maat gemaakt naar de behoefte van de organisatie.

Ik geloof

Dat als iedereen de kans krijgt om mijn trainingen te volgen, ze dan  de kunst leren verstaan van het navigeren tussen culturen en de cultuurverschillen kunnen overbruggen. Ongeacht in welk land of cultuur ze zich bevinden, ze kunnen hiermee omgaan met zelfvertrouwen.

Waarom interculturele competenties ontwikkelen?

Cultuur begint bij jezelf. Een cruciaal onderdeel van het leiden en werken over culturen heen begint bij het zelfbewust zijn van je eigen culturele normen en waarden. Niet iedereen is zich bewust van zijn/haar eigen culturele kaders en de gevolgen op zijn/haar manier van werken, aannames en verwachtingen van anderen. Het gaat meestal op de  automatisch piloot. Zonder dit zelfbewustzijn is het ontwikkelen en onder de knie krijgen van interculturele competenties onmogelijk.

Alleen het contact hebben met mensen van andere culturen, bewust zijn van culturele verschillen of het kennen van theorie en kennis over culturele modellen en kaders, leidt niet automatisch tot het beheersen van de interculturele competentie.

Mijn op maat gemaakte training helpt u en uw team om makkelijk te communiceren, productievere vergaderingen te hebben en beter te managen. U en uw team ontvangene effectief gereedschap en methodes die meteen toe te passen zijn in de praktijk, die uw team in staat stelt om elkaar beter te begrijpen en vertrouwen en samen te werken aan het doel van uw organisatie.

Visie

                                  ‘Sharing what I know to help people grow’

Het delen van een eenvoudige, tijdbesparende benadering om mensen te begrijpen en binnen de complexe culturele diversiteit te navigeren. Dit leidt tot het bouwen van bruggen, interactie in harmonie en uiteindelijk een aangename en vredig wereld met diversiteit van mensen en culturen.