by Regional newspaper Brabants Dagblad, June 29 ,2017

DEN BOSCH – 28-06-17 Brabants Dagblad

Radicalisering van moslimjongeren is steeds vaker in het nieuws is. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat jongeren met jihadistische intenties zich óók in een stad als Den Bosch ophouden, is waakzaamheid op z’n plaats.

Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen draait er binnen de gemeente al ruim een half jaar een ‘rondreizend’ bewustwordingsproject onder auspiciën van Meer! met elkaar dat speciaal gericht is op ouders.

Een islamitische vader ontdekt dat zijn geradicaliseerde zoon vanuit Nederland naar Raqqa wil om te vechten tegen de ‘moordenaars in dienst van Assad’. Hij stelt alles in het werk om zijn zoon tegen te houden, echter tevergeefs. Het is de synopsis van een veertig minuten durend drama met als titel Mijn zoon is jihadist.

Kring
De film, geregisseerd door Sander Burger, vormt woensdag in een van de lokalen van de Brede Bossche School Boschveld het vertrekpunt van een gespreksbijeenkomst. Ouders met uiteenlopende roots zitten in een kring om de vertoonde beelden te analyseren. De gespreksleiders Bahia Said en Louiza Salni haken hoofdzakelijk in op de risicofactoren en achterliggende oorzaken van radicalisering onder moslimjongeren. ,,In combinatie met onwetendheid over de ‘ware’ islam kan het ervaren van allerlei vormen van onrecht en achterstelling een gevaarlijke voedingsbodem betekenen”, reageert Tgy Tarekegne. “Daarom is het onder andere van groot belang om flink te investeren in achterstandswijken.”

Risicofactor

Een gebrek aan integratie is volgens Kirtika van Hunen ook een risicofactor. ,,Maar ja, integratie moet altijd van twee kanten komen. Het is niet reëel om van mensen met een andere achtergrond te eisen hun eigen cultuur voor een groot deel op te offeren. Een interessante optie voor het kweken van méér wederzijds begrip is het regelmatig organiseren van een Dialoogtafel. Er bestaat weliswaar een mooi initiatief als de Dag van de Dialoog, maar dat is eenvoudigweg te dunnetjes om structureel iets te bereiken”, aldus Van Hunen.

Stigmatiserend
De negatieve (stigmatiserende) invloed van veel media, weinig aandacht op de scholen en wijkpleinen en een gebrek aan diepgang op het terrein van bewustmaking werden door de aanwezige ouders eveneens als risicofactoren naar voren gehaald.

Kirtika van Hunen, Fereshteh Moradi en Tgy Tarekegne hadden na afloop ook aandacht voor de lekkere hapjes. © Chris Korsten